top of page

רכישת תפילין

 

 

אנו שמחים להודיע על דרך שיווק חדשה
"התפילין שלי".


דרך שבה אנו מפגישים את רצון הלקוח להדר במצווה לפי תקציב הלקוח.

בלב המעיין תוכלו לבנות את התפילין שלכם בהתאם לתקציבכם, לבחור ביתי תפילין ברמת הידור {מלכות ,הדר או תפארת}  ולשלבם עם פרשיות ברמות הידור שונות לבחירתכם.

בלב המעיין ניתן לשדרג את רמת בתי התפילין והפרשיות לפי רצון הלקוח ולקבל זיכוי כספי עבור התפילין הישנות.

התפילין שירכשו מהלקוח ישמשו למטרת גמילות חסדים או חתני בר מצווה שאין ביכולתם לרכוש תפילין.

bottom of page