top of page

בדיקת תפילין

המנהג המקובל הוא לבדוק את התפילין

פעמיים בשבע שנים.
ניתן למסור ב" לב המעיין" את התפילין לבדיקה ולקבל תפילין חלופיות.
בדיקת פרשיות מתבצעת במקום ע"י אחד מסופרי הבית ובדיקת בתי תפילין ורצועות ע"י צוות בודקים מקצועי ומנוסה.

bottom of page