בדיקת תפילין

המנהג המקובל הוא לבדוק את התפילין

פעמיים בשבע שנים.
ניתן למסור ב" לב המעיין" את התפילין לבדיקה ולקבל תפילין חלופיות.
בדיקת פרשיות מתבצעת במקום ע"י אחד מסופרי הבית ובדיקת בתי תפילין ורצועות ע"י צוות בודקים מקצועי ומנוסה.